Vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě

Jak postupovat, když chcete vrátit zboží v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem nu nás na provozovně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit osobně v naší provozovně na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 626, 252 30 Řevnice, Česká republika. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

artbox, s.r.o.
Halounská 114
267 28 Svinaře
Česká republika

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Zboží pokud možno uveďte do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět do naší společnosti.

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Neposílejte zboží na dobírku.

Musím vrátit zboží v původním obalu?

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Dodržení 14 denní lhůty

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží . Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili v našem obchodě (faktura, prodejka). Nejrychlejší a nejpřehlednější cesta je zaslání vyplněného formuláře Odstoupeni od kupni smlouvy (.pdf) a nákupního dokumentu.